top of page

Pokud jste někdy četli oblíbené dílo Zdeňka Jirotky Saturnin, pak se jistě neubráníte srovnání. Dopis, který pro vás dnes máme, byl napsán v roce 1949 a doručen jednomu z našich předků (pra)dědovi Františkovi.


A ano, v tomto článku se skutečně také dočtete, jak vytvořit domácí mýdlo. Následovat tento návod ale nemůžeme s klidným svědomím doporučit. Ve vlastním zájmu se o to nepokoušejte!


Právě tomu Františkovi, jímž je inspirována a jemuž bude věnována podstatná část nově vznikající expozice ve druhém patře mlýna. Ptáte se, proč zrovna jemu? Inu, protože to byl takový pravý jihočeský Jára Cimrman. Na kontě má celo řadu patentů. Od unikátního panoramatického fotoaparátu Pankopta zn. Meopta až po inovativní holicí strojek, který naštěstí (v zájmu bezpečnosti) zřejmě nebyl nikdy sériově vyráběn.

O obojím (a nejen o tom) se dozvíte mnohem víc v naší nové expozici.

Na to si ale budete muset ještě pár měsíců počkat. Už dnes pro vás ale máme malou a veselou ochutnávku. Přinášíme vám dopis, který napsal v Soběslavi 1949 Františkovi jeho (nám) neznámý přítel.

Dobře se bavte!
Drahý příteli profesorský,

nuže příteli nebudu tě příliš napínati. Vím, že hoříš touhou poznati tajemství výroby. Chceš vařiti mýdlo, které jsi již měl uvařiti před rokem, ale řekni, kdybys ho byl uvařil již před tím rokem, neměli byste je již dnes. Bylo by již dávno vypotřebováno. A v tom tkví neocenitelná myšlenka šetrnosti, které dnes tolik zapotřebí. Neb nešetří-li jedinec, nelze pak očekávati blaho národa, jehož právě dnes tolik zapotřebí. Proto nežli přikročíš k výrobě, zpytuj své svědomí, nebylo-li by snad lépe svoje rozhodnutí odložit ještě o jeden rok.

A teď k hlavnímu bodu. Jaká to ušlechtilá myšlenka vytvořit z hmot hmotu novou, nad kterou zazáří oči a úsměv rozzáří tváře ženy. Kolik však nebezpečí skrývá se ve výkonu, o tom jsi již uvažoval? Dobrá rozhodl jsi se. Prosím ten den, kdy za počneš výrobu, odešli manželku svou a dědice svého malého, zkrátka vše, co živé jest do vzdálenějších bezpečných prostorů, by nedošel nikdo újmy na zdraví. 

Sám opatři se azbestovým úborem, plynovou maskou, kyslíkovým dýchacím zařízením, abys v případě nepředvídatelné nehody byl nalezen živ případně tvoje sušina. Musíš teď též požádati o pohotovost nejméně 2 až 3 požárních hasičských sborů v plné polní pohotovosti a výzbroji. Nyní seznáváš jen z předchozích příprav, k jakému výkonu se odvažuješ. Pozoruj nenápadně, že budeš považován za hrdinu. Předběžnou přípravu překročili jsme tak to k hlavnímu.

Psal jsi, že tajuplné tekutiny máš jednu litrovou láhev. Dobře tak kdyby si neměl mohl bys ničeho podniknouti. Vezmi tedy dobrou větší nádobu asi tak obsahu 6000 až 8000 kubických centimetrů, do které vložíš 2000 g tuku. Může to být lůj všeho druhu jako hovězí, skopový, koňový, případně sádlo vepřové, slepičí i výtečné komáří. Neb směs těchto tuků i margarínu možno přidati, jímž naše země hojností tak oplývá. Chybí-li ti část tuku do udané váhy, nerozpakuj se a přidej vlastního tuku, což doufám nebude na tobě znatelné.

A tak když je správná váha tuku v hrnci, přilej nyní 2000 až 2250 kubických centimetrů měkké vody, a není-li po ruce, sečkej až příroda tě jí deštěm obdaří. No a tuk s vodou uveď na plotně do varu a povař as tak 300 až 600 vteřin. 

Nejsou-li hodinky po ruce, sestroj si hvězdářský dalekohled zamířivší jej pak na nejbližší kostelní věž s orlojem neb na sluneční časy není tak možné se vždy spolehnouti.

A ještě k uvedení tuku a H2O do varu. Musíš si předem zatopiti v plotně. Doufám, že je ti známo z fyziky, které hmoty hoří (papír, dřevo, uhlí). Máš-li pak tyto suroviny palivové připravené, vezmi sirku a podpal. Chybí-li ti zápalky, napiš, pošlu ti dodatečně asi 3 až 5 ks, přeješ-li si užitečnějšího podpalovadla, obratem ti obstarám as 0,5 kg dynamitu.

Abych nezapomněl, musíš si také obstarati v některém dřevozpracujícím podniku-továrně pěknou dřevěnou míchačku raději z tenkého prkénka, na kterou ti milerád dá kterýkoli architekt plán. S takovouto míchačkou se lépe míchá nežli domácí vařečkou. Měj na mysli, že jsi výrobce, a nebudeš připravovati nějakou dětskou kašičku. To ponech ženám.

Nyní když budeš míti povařený tuk plápolajícím ohněm, stáhni nádobu z prudkého ohně na mírnější místo plotny, vezmi láhev s roztokem odlej z ní do hrnce a s menší sběračku, ale co to říkám za kuchyňskou radu, odlej z ní cca 60 až 100 kubických centimetrů do varné nádoby a míchačkou volně zamíchej. Postačí ruční míchání, přestože žijeme v době mechanizace. Toto by však v tomto případě jen výrobní náklady zbytečně zvýšilo.

Po zamíchání ponech nastávající výrobní reakci klidu a po chvíli asi 5 min opětuj nové přilévání tekutiny v uvedeném množství. To uzříš výrobní proces, že dané výrobní suroviny začnou se přetvářet v novou hmotu projevující se mlékovatěním, později přidáváním roztoku nabývají stále žádanější hustší a hustší viskozity.

A tu v tomto výrobním tajemství připomínám stále udržovati nastalou viskozitu v původním stavu, nechvátati s přiléváním tekutiny, tuto zvolna a zvolna vstřebávati. Rychlým přilitím mohlo by se totiž stát, že výroba by se mohla pokazit, nastalo by sražení (tj. vytvořily by se jemné klky, které by zůstávaly stále v původním stavu). Tato vada se dá však odstraniti tím, že se přidává v menším množství za zvýšené varné teploty voda, až se zase po chvíli docílí spojení. Toho se však střež, aby tvoje výrobní kapacita nebyla ohrožena. 

Časově se roztok přilévá v dávkách asi během 3600 vteřin, případným prodloužením plánu od 900 vteřin podle potřeby. Jak jsi poznamenal, vlastní vzácnou surovinu, a to colophonium. Tuto ve výrobě též použiješ, a to předem ji upravíš z hrubých kusů v drtiči na kámen, který budeš mít snad v blízkosti k dispozici v některém lomu, v množství 80 až 100 g na vzaté množství 2000 g tuku. Máš-li z láhve odebráno třičtvrtě roztoku, vsyp pak upravenou rozmělněnou pryskyřice do nádoby s vytvářejícím se mýdlem, zůstatek tekutiny odlévej pak volně dále. Této stati výroby vaření musíš věnovat svojí celou energii. Uvidíš, že po udané době dojdeš svého vytyčeného cíle. 

Kontrolu provedeš tím, že po vytáhnutí míchačky hmota volně stéká – táhle – krémovitě. Konec vaření poznáš, že stvořené mýdlo má hustotu asi medu, o něm se již v dávných dobách zmínil náš Praotec Čech, jehož dnes postrádáme, a kdo je chce míti, ať si chová včelstvo.
 
No bude-li mít tedy mýdlo již pěkné hustoty medu, můžeš proces vaření prohlásit za skončený, a v tomto okamžiku sejmeš nádobu z plotny a z lahvičky označené Terpentýn vyléváš její obsah do hrnce za stálého míchání. Po vyprázdnění vezmi druhou lahvičku menší označenou nápisem Parfum a rovněž zamíchej jako předchozí.

Již jen malý krůček, to jest uchopení nádoby a vylití do připravené formy jako krabice vyložené Perganovým papírem nebo jiné nádoby v podobě pekáče atd.

A hle tímto aktem splnil si svůj vytčený úkol. Stvořil si podle předchozího programu a plánu mýdlo. Ovšem opomenul jsem ti poznamenati, že po dobu vaření musíš udržovati oheň, tj. přikládati sice tvůj úkol by se mohl rovnati nule. A když jsi skončil, oznam svůj čin výstřelem těžkého kalibru, rozpusť ochranné pohotovostní sbory, popřej jim za vykázanou službu příbytky, aby tobě blahořečili. Zvony budou pak vyzváněti, což bude znamením, že tvá paní se může se všemi drahými opět vrátiti k tobě.

A až předstoupí před tebe vypni mužnou svou hruď a rci: „Ženo má, zde máš plod mé práce a jako muž splnil jsem své slovo v čin!“ A uvidíš, jak tě obejme, a ještě několik pokolení bude vyprávět o tvém hrdinském činu. A já až se shledáme jako muž muži stisknu ruku.

Bohužel dnes nevíme, jestli se akce Výroba mýdla skutečně takto podle návodu odehrála, nicméně to nám (dalším pokolením) nebrání o tomto hrdinském činu dále vyprávět.
25 zobrazení0 komentářů

Únor je nejkratší měsíc našeho kalendáře. Pokud není přestupný, má pouze osmadvacet dní. To je oproti některým dokonce o tři dny méně. Ptáte se proč?


Jak náš kalendář vznikl

Když byl těsně před začátkem našeho letopočtu vytvořen juliánský kalendář (to je ten, který používáme dodnes), měl rok rozdělený pouze na deset měsíců a 304 dní. K rozdělení na dvanáct došlo až mnohem později a jedním z nových měsíců byl právě únor (druhým leden). Tehdy však nebyl druhým měsícem v pořadí, ale dvanáctým.


Pověrčivost Římanů

Proč je ale tedy únor nejkratší měsíc? Traduje se, že za to mohou již staří Římané. Císař Augustus údajně jeden den únoru uzmul a přiřadil ho měsíci srpnu, jelikož ten nesl jeho jméno (August).

Vysvětlení však může být daleko jednodušší. Na vině je totiž římská pověrčivost.


Římané věřili, že sudá čísla přináší smůlu, a proto se snažili rozdělit dny mezi jednotlivé měsíce tak, aby každý měsíc měl pokud možno lichý počet dní. Bohužel to ale nebylo možné. V té době byl rok kratší. Měl pouze 355 dní, a proto nutně jeden z měsíců vycházel sudý. A volba padla na únor - poslední z měsíců.

Některé měsíce tedy měli 31 dní, některé jen 29 a pouze "chudáček únor" zůstal ochuzený. Když potom o nějaký čas později došlo k rozšíření roku o dalších deset dní do současných 365, na únor se opět zapomnělo.

A tak zůstal nejkratší. Jako kompenzaci dostává jednou za čtyři roky den navíc.


Proč je každý čtvrtý rok přestupný

V minulosti bylo pro lidi těžké vypočítat skutečnou dobu, za níž naše planeta oběhne slunce kolem dokola. Proto se i délka roku více či méně měnila. Dnes ale již víme, že 365 dní dokonale neodpovídá, a je potřeba jednou za čtyři roky přidat den navíc, aby stále roční období odpovídalo datu v kalendáři.


V únoru se prodlužuje den. Slunce už nezapadá tak brzy. Naši předkové proto používali rčení Na hromnice o hodinu více! Víte, ale co to vlastně znamená?

Hromnice


Na druhého února připadají hromnice. O tom jste jistě již, ale víte, co to vlastně znamená? Co si pod slovem hromnice představujete? Jestli hromy, tak máte trochu pravdu. Je v tom ale jedno velké ALE!

Čtyřicet dní po Božím hodu vánočním se slaví svátek obětování páně. V ten den se v chrámech před mšemi světí mešní svíce - takzvané hromnice. Tyto svíce, které byly posvěcené o hromnicích se lidově nazývají hromničky, a věřící křesťané je rozsvěcí při bouřích, aby Bůh ochránil jejich stavení před pohromou.

Na hromnice bylo zakázáno šít a zašívat, jelikož se lidé obávali, že by jehla mohla přitáhnout Božího posla, tedy blesk.


Pranostiky

S únorem se pojí celá řada pranostik! Většina z nich poukazuje na skutečnost, že v tomto měsíci by měl na polích ležet sníh, jinak nemohou lidé očekávat bohatou úrodu. Lidé pranostikami předpovídali, že pokud v únoru sníh není, bude zpravidla ještě dlouhá zima. A naopak. Když je únor bílý, přijde brzy jaro.


Únor bílý - pole sílí.
Když v únoru mráz ostře drží, to dlouho již nepodrží.
Když únor vodu spustí, ledem ji březen zahustí.

Historické události

Lidská historie je spojena s několika významnými únorovými událostmi. Například v roce 1848 proběhla velká revoluce ve Francii, v únoru 1861 byla zase přetvořena absolutistická habsburská monarchie na konstituční. V únoru 1917 začala v Rusku revoluce svržením dosavadního cara Mikuláše II. a v únoru 1948 v tehdejším Československu dostal k moci komunistický režim.


S únorem, který se nám z dnešního pohledu může jevit jako nudný výplňový měsíc mezi Vánocemi a jarem, se pojí mnoho skutečně zásadních historických zvratů, které byly zásadní pro budoucí směřování lidstva.

11 zobrazení0 komentářů

Ve zkratce pro každého, kdo má rád historii, techniku nebo se třeba jenom potřebuje schovat před deštěm a náhodou jde kolem. Protože pak objeví něco nového a zajímavé, a to se vždycky počítá! :)

Pro koho prohlídka u nás příliš vhodná není?

S notnou dávkou sebereflexe nemůžeme návštěvu našeho muzea doporučit:


- lidem se sníženou pohyblivostí, jelikož mezi patry vedou dřevěná schodiště, která neumožňují pohyb osobám s některými druhy zdravotního postižení. Je ale samozřejmě na zvážení každého, co je (a není) v jeho fyzických možnostech.


- skupinkám velmi malých dětí (např. mateřským školám), jelikož náš výklad je zatím zaměřen spíše na dospělé a starší děti. V budoucnu je naším velkým cílem zajistit, aby byl zdejší program vhodný i pro ty nejmenší.

Rodiče v tomto směru musí zvážit, zda jejich děti bude prohlídka bavit. I pro tyto případy jsme nicméně veškeré exponáty detailně popsali, aby naši návštěvníci nebyli nuceni jít s průvodcem, ale aby si mohli muzeum procházet sami, vlastním tempem, a vysvětlovat svým ratolestem, co se právě dočetli.


Otevíráme nyní možnost pro školy objednat si u nás prohlídku na jaro 2023. Stačí se nám jen ozvat a domluvíme se! :)

- lidem protivným, nepřejícím a obecně zlým, jejichž cílem je kazit prohlídku ostatním, nebo dokonce ničit exponáty a majetek muzea. Důvod je v tomto bodě myslím zcela zřejmý.


Pro koho tedy prohlídka vhodná je?

V podstatě pro:


- všechny ostatní. Pro rodiny s dětmi, pro "samotáře", školní a volnočasové skupiny, pro páry, trojice i čtveřice, pro větší skupiny (ale pro ty doporučuje se nejdříve objednat). Zkrátka pro všechny, kteří se chtějí něco zajímavého dozvědět, mají zrovna čas a touhu se trošku vzdělávat v tématech, jimž se věnujeme.


Až do startu příští turistické sezóny, který plánujeme na květen či červen 2023, je jedinou možností, jak naše muzeum můžete navštívit, napsat nám na náš email mlynhnevkovice@seznam.cz nebo zavolat na telefon 601 330 635 a objednat se.

17 zobrazení0 komentářů
bottom of page