top of page

Aktualizováno: 6. 6. 2023

Rádi bychom vás všechny pozvali na první letošní akci Pomlázky pro charitu, která se koná ku příležitosti největších jarních svátků - Velikonoc.


Akce se uskuteční v neděli 9. dubna od 14:00 do 17:00.


Čeká vás:

  • příjemně strávené odpoledne

  • pletení pomlázek

  • možnost navštívit muzeum za zvýhodněnou cenu

  • pro vaše děti připravený program

  • a těšit se můžete i na drobné občerstvení


Velmi si vážíme vaší podpory a budeme rádi, pokud naši snahu podpoříte sdílením příspěvku. Budeme se na vás těšit! :)


Pro aktuální informace sledujte naše sociální sítě nebo webové stránky. Vše se dozvíte s dostatečným předstihem.
106 zobrazení0 komentářů

Aktualizováno: 23. 3. 2023

Do našeho pravidelného měsíčníku přibývá již třetí článek, a to znamená, že se rok 2023 již blíží do závěru své první třetiny. No utíká to neuvěřitelně. Proč je ale březen důležitý měsíc a co se v průběhu něj děje nejen v přírodě, to všechno a mnohem více se dočtete v našem článku.


První jarní den


V současnosti je sice březen zejména všemi živnostníky neoblíbený měsíc, jelikož právě v jeho průběhu musí většina z nich řešit daně. Naši předci si však podobnými byrokratickými procesy zpravidla hlavu lámat nemuseli. A proto pro ně byl březen důležitý zejména s ohledem na přerod zimy v jaro.


Právě v březnu jsme se také my dočkali a skončila letošní vleklá a neobvykle šedá zima. Teploměry v posledních dnech ukazují teploty atakující dvacítku a můžeme jen doufat, že už se sněhu a ledu letos nedočkáme.


Ale k tomu prvnímu jarnímu dni. Jistě si vzpomínáte, že nám ve škole vštěpovali datum 21. března, a proto můžete být zmatení, že se v médiích stále častěji hovoří v souvislosti se začátkem jara již o březnu 20. Proč?

Hovoříme tady totiž o meteorologickém jaru. A to nezačíná pravidelně jako to kalendářní. Příroda se nás zkrátka nezeptá na aktuální datum a dělá si to, co se jí zlíbí. V letošním roce tak jaro nastalo již 20. března v půl desáté večer. Je to způsobeno vzájemným postavením Země a Slunce.

Již několik let proto jaro začíná 20. března, přičemž přesný čas se každoročně mění. Po roce 2048 bude jaro začínat dokonce 19. března. Nejde však pouze o jaro. Například podzim v letech 2028 a 2029 začne 22. září namísto obvyklého třiadvacátého.

To je ale pořádný hokej, že? Jaká data se asi budou učit ve škole další generace.


Rovnodennost

S prvním jarním dnem bezesporu souvisí i den rovnodennosti. Jedná se o den totožný s prvním jarním dnem. To znamená, že jaro i podzim začínají v časem aktuální rovnodennosti, zatímco léto a zima se pojí se slunovraty.


Rovnodennost představuje okamžik, v němž je Slunce v rovině se zemským rovníkem, a tudíž jeho paprsky dopadají v tomto místě zcela kolmo. Je zajímavé, že v tomto okamžiku přímo v poledne a přesně na rovníku nevrhá žádný předmět stín, jelikož Slunce svítí přímo shora.


Změna času ze zimního na letní

Zamýšleli jste se někdy, který z časů je ten skutečný? Odpověď není tak snadná, jelikož na ni nelze v podstatě odpovědět. Nic jako skutečný čas neexistuje. Čas, tak jak jej známe, je zcela lidský konstrukt. Rozdělení dnů na čtyřiadvacet hodin je v podstatě všeobecně sdílená domluva. Nicméně žijeme ve světě, kde máme dvacet čtyři hodin denně a kde zažíváme pravidelné střídání času z letního na zimní a naopak.

V letošním roce se čas mění v noci z 25. na 26. března. To znamená, že 26. březen bude mít pouze 23 hodin.

Jako otec myšlenky by mohl být označen Benjamin Franklin, jelikož právě on tento nápad zmínil v roce 1784 v jednom ze svých dopisů.


Možná vás však překvapí, že historie praktického střídání letního a zimního času není nijak zvlášť dlouhá a sahá "jen" do doby první světové války. Letní čas patrně jako první zavedlo Německo v roce 1916 a záhy bylo následováno mnoha dalšími státy. Na našem území bylo k tomuto kroku přistoupeno ještě před koncem první světové války.

Původním záměrem byla úspora energie za svícení, jelikož posunutí času na letní režim znamenala, že budou moct lidé rozsvítit až o hodinu později. Tento záměr se však ukázal jako zcela neefektivní a v současné době, kdy máme k dispozici úsporné osvětlení není zmíněný argument již relevantní.


A je to tedy zimní čas, který odpovídá skutečnému pásmovému času.

Střídání letního a zimního času provází mnoho problémů. Jistou komplikací je, že se ve všech zemích světa nestřídá čas ve stejný den, a proto například Kanada je od některých států vzdálena o dvě časová pásma, nicméně v jiném dni třeba i o tři. Mimo to ne každá země používá posun o celé hodiny, a můžeme tak najít mnoho zemí, které jsou od nás vzdáleny třeba o 3,5 nebo 2,75 hodiny.


Navíc přechod z letního času na zimní a naopak způsobuje některým lidem obrovské problémy, s nimiž se nedokáží dost dobře srovnat. Mohou tak mít psychické i somatické potíže, a proto se v poslední době zvažuje, zda není vhodná doba na to, abychom od střídání letního a zimního času ustoupili. Co si o tomto nápadu myslíte? A který z časů by měl případně zůstat?20 zobrazení0 komentářů

Aktualizováno: 4. 5. 2023

Pokud jste někdy četli oblíbené dílo Zdeňka Jirotky Saturnin, pak se jistě neubráníte srovnání. Dopis, který pro vás dnes máme, byl napsán v roce 1949 a doručen jednomu z našich předků (pra)dědovi Františkovi.


A ano, v tomto článku se skutečně také dočtete, jak vytvořit domácí mýdlo. Následovat tento návod ale nemůžeme s klidným svědomím doporučit. Ve vlastním zájmu se o to nepokoušejte!


Právě tomu Františkovi, jímž je inspirována a jemuž bude věnována podstatná část nově vznikající expozice ve druhém patře mlýna. Ptáte se, proč zrovna jemu? Inu, protože to byl takový pravý jihočeský Jára Cimrman. Na kontě má celo řadu patentů. Od unikátního panoramatického fotoaparátu Pankopta zn. Meopta až po inovativní holicí strojek, který naštěstí (v zájmu bezpečnosti) zřejmě nebyl nikdy sériově vyráběn.

O obojím (a nejen o tom) se dozvíte mnohem víc v naší nové expozici.

Na to si ale budete muset ještě pár měsíců počkat. Už dnes pro vás ale máme malou a veselou ochutnávku. Přinášíme vám dopis, který napsal v Soběslavi 1949 Františkovi jeho (nám) neznámý přítel.

Dobře se bavte!
Drahý příteli profesorský,

nuže příteli nebudu tě příliš napínati. Vím, že hoříš touhou poznati tajemství výroby. Chceš vařiti mýdlo, které jsi již měl uvařiti před rokem, ale řekni, kdybys ho byl uvařil již před tím rokem, neměli byste je již dnes. Bylo by již dávno vypotřebováno. A v tom tkví neocenitelná myšlenka šetrnosti, které dnes tolik zapotřebí. Neb nešetří-li jedinec, nelze pak očekávati blaho národa, jehož právě dnes tolik zapotřebí. Proto nežli přikročíš k výrobě, zpytuj své svědomí, nebylo-li by snad lépe svoje rozhodnutí odložit ještě o jeden rok.

A teď k hlavnímu bodu. Jaká to ušlechtilá myšlenka vytvořit z hmot hmotu novou, nad kterou zazáří oči a úsměv rozzáří tváře ženy. Kolik však nebezpečí skrývá se ve výkonu, o tom jsi již uvažoval? Dobrá rozhodl jsi se. Prosím ten den, kdy za počneš výrobu, odešli manželku svou a dědice svého malého, zkrátka vše, co živé jest do vzdálenějších bezpečných prostorů, by nedošel nikdo újmy na zdraví. 

Sám opatři se azbestovým úborem, plynovou maskou, kyslíkovým dýchacím zařízením, abys v případě nepředvídatelné nehody byl nalezen živ případně tvoje sušina. Musíš teď též požádati o pohotovost nejméně 2 až 3 požárních hasičských sborů v plné polní pohotovosti a výzbroji. Nyní seznáváš jen z předchozích příprav, k jakému výkonu se odvažuješ. Pozoruj nenápadně, že budeš považován za hrdinu. Předběžnou přípravu překročili jsme tak to k hlavnímu.

Psal jsi, že tajuplné tekutiny máš jednu litrovou láhev. Dobře tak kdyby si neměl mohl bys ničeho podniknouti. Vezmi tedy dobrou větší nádobu asi tak obsahu 6000 až 8000 kubických centimetrů, do které vložíš 2000 g tuku. Může to být lůj všeho druhu jako hovězí, skopový, koňový, případně sádlo vepřové, slepičí i výtečné komáří. Neb směs těchto tuků i margarínu možno přidati, jímž naše země hojností tak oplývá. Chybí-li ti část tuku do udané váhy, nerozpakuj se a přidej vlastního tuku, což doufám nebude na tobě znatelné.

A tak když je správná váha tuku v hrnci, přilej nyní 2000 až 2250 kubických centimetrů měkké vody, a není-li po ruce, sečkej až příroda tě jí deštěm obdaří. No a tuk s vodou uveď na plotně do varu a povař as tak 300 až 600 vteřin. 

Nejsou-li hodinky po ruce, sestroj si hvězdářský dalekohled zamířivší jej pak na nejbližší kostelní věž s orlojem neb na sluneční časy není tak možné se vždy spolehnouti.

A ještě k uvedení tuku a H2O do varu. Musíš si předem zatopiti v plotně. Doufám, že je ti známo z fyziky, které hmoty hoří (papír, dřevo, uhlí). Máš-li pak tyto suroviny palivové připravené, vezmi sirku a podpal. Chybí-li ti zápalky, napiš, pošlu ti dodatečně asi 3 až 5 ks, přeješ-li si užitečnějšího podpalovadla, obratem ti obstarám as 0,5 kg dynamitu.

Abych nezapomněl, musíš si také obstarati v některém dřevozpracujícím podniku-továrně pěknou dřevěnou míchačku raději z tenkého prkénka, na kterou ti milerád dá kterýkoli architekt plán. S takovouto míchačkou se lépe míchá nežli domácí vařečkou. Měj na mysli, že jsi výrobce, a nebudeš připravovati nějakou dětskou kašičku. To ponech ženám.

Nyní když budeš míti povařený tuk plápolajícím ohněm, stáhni nádobu z prudkého ohně na mírnější místo plotny, vezmi láhev s roztokem odlej z ní do hrnce a s menší sběračku, ale co to říkám za kuchyňskou radu, odlej z ní cca 60 až 100 kubických centimetrů do varné nádoby a míchačkou volně zamíchej. Postačí ruční míchání, přestože žijeme v době mechanizace. Toto by však v tomto případě jen výrobní náklady zbytečně zvýšilo.

Po zamíchání ponech nastávající výrobní reakci klidu a po chvíli asi 5 min opětuj nové přilévání tekutiny v uvedeném množství. To uzříš výrobní proces, že dané výrobní suroviny začnou se přetvářet v novou hmotu projevující se mlékovatěním, později přidáváním roztoku nabývají stále žádanější hustší a hustší viskozity.

A tu v tomto výrobním tajemství připomínám stále udržovati nastalou viskozitu v původním stavu, nechvátati s přiléváním tekutiny, tuto zvolna a zvolna vstřebávati. Rychlým přilitím mohlo by se totiž stát, že výroba by se mohla pokazit, nastalo by sražení (tj. vytvořily by se jemné klky, které by zůstávaly stále v původním stavu). Tato vada se dá však odstraniti tím, že se přidává v menším množství za zvýšené varné teploty voda, až se zase po chvíli docílí spojení. Toho se však střež, aby tvoje výrobní kapacita nebyla ohrožena. 

Časově se roztok přilévá v dávkách asi během 3600 vteřin, případným prodloužením plánu od 900 vteřin podle potřeby. Jak jsi poznamenal, vlastní vzácnou surovinu, a to colophonium. Tuto ve výrobě též použiješ, a to předem ji upravíš z hrubých kusů v drtiči na kámen, který budeš mít snad v blízkosti k dispozici v některém lomu, v množství 80 až 100 g na vzaté množství 2000 g tuku. Máš-li z láhve odebráno třičtvrtě roztoku, vsyp pak upravenou rozmělněnou pryskyřice do nádoby s vytvářejícím se mýdlem, zůstatek tekutiny odlévej pak volně dále. Této stati výroby vaření musíš věnovat svojí celou energii. Uvidíš, že po udané době dojdeš svého vytyčeného cíle. 

Kontrolu provedeš tím, že po vytáhnutí míchačky hmota volně stéká – táhle – krémovitě. Konec vaření poznáš, že stvořené mýdlo má hustotu asi medu, o něm se již v dávných dobách zmínil náš Praotec Čech, jehož dnes postrádáme, a kdo je chce míti, ať si chová včelstvo.
 
No bude-li mít tedy mýdlo již pěkné hustoty medu, můžeš proces vaření prohlásit za skončený, a v tomto okamžiku sejmeš nádobu z plotny a z lahvičky označené Terpentýn vyléváš její obsah do hrnce za stálého míchání. Po vyprázdnění vezmi druhou lahvičku menší označenou nápisem Parfum a rovněž zamíchej jako předchozí.

Již jen malý krůček, to jest uchopení nádoby a vylití do připravené formy jako krabice vyložené Perganovým papírem nebo jiné nádoby v podobě pekáče atd.

A hle tímto aktem splnil si svůj vytčený úkol. Stvořil si podle předchozího programu a plánu mýdlo. Ovšem opomenul jsem ti poznamenati, že po dobu vaření musíš udržovati oheň, tj. přikládati sice tvůj úkol by se mohl rovnati nule. A když jsi skončil, oznam svůj čin výstřelem těžkého kalibru, rozpusť ochranné pohotovostní sbory, popřej jim za vykázanou službu příbytky, aby tobě blahořečili. Zvony budou pak vyzváněti, což bude znamením, že tvá paní se může se všemi drahými opět vrátiti k tobě.

A až předstoupí před tebe vypni mužnou svou hruď a rci: „Ženo má, zde máš plod mé práce a jako muž splnil jsem své slovo v čin!“ A uvidíš, jak tě obejme, a ještě několik pokolení bude vyprávět o tvém hrdinském činu. A já až se shledáme jako muž muži stisknu ruku.

Bohužel dnes nevíme, jestli se akce Výroba mýdla skutečně takto podle návodu odehrála, nicméně to nám (dalším pokolením) nebrání o tomto hrdinském činu dále vyprávět.
59 zobrazení0 komentářů
bottom of page