top of page

Poutě: jak se na nich vzaly kolotoče a kde stojí ten nejstarší?


Slovo pouť má asi ve slovníku téměř každý. Zamýšleli jste se ale nad tím, co vlastně znamená? Co to poutě původně byly a co stálo za jejich přerodem do dnešní podoby? Proč nás při slově "pouť" napadne kolotoč? A kde vůbec najdeme ten nejstarší? To všechno a mnohem víc se dočtete v dnešním článku.


Náboženské kořeny poutí


To, že mají poutě náboženské kořeny je vám jistě zřejmé. Vždyť i v dnešní době, kdy mnoho lidí, a zejména obyvatel České republiky, upouští od aktivního náboženského chování, jsou poutě časem, který je s církví spojenI o něco těsněji než jiný. Samotný překlad slova pouť napovídá mnohé o jeho původním významu. Znamená totiž cesta.


Pouť byla původně cesta, kterou podnikali věřící. Jejich cílem byl zpravidla nějaký nábožensky významný bod. Mohlo se jednat o stavbu jako kostel, boží muka nebo jiné poutní místo. V našem prostředí jsou poutě spojeny zejména s křesťanstvím, bylo by ale omezené myslet si, že je tomu tak není i jinde ve světě. Poutě totiž podnikají i vyznavači jiných náboženství jako je judaismus nebo islám. Možná si vybavíte, že muslimové vykonávají poutě do Mekky.


České poutě se postupem času proměnily. Objevily se takzvané výroční poutě, které se konaly zpravidla v době, kdy byl vysvěcen místní kostel. Věřící podnikali poutě do "svých" kostelů na mše, a jelikož jsou Češi od přírody podnikaví, začali jiní využívat zvýšeného pohybu osob v daném místě. Kolem cest, jimiž věřící procházeli, se postupně objevovaly prodejní stánky. Tato zvyklost se přehoupla v tradiční trhy, které se na daném místě konají vždy každoročně ve stejnou dobu. Na Vltavotýnsku je to vždy o víkendu, který je blízký svátku svatého Víta 15. června.


Kolotoče: symbol současnosti nebo pouťová tradice


K poutím v České republice již tradičně patří kolotoče. Střelnice, autíčka, řetězáky, labutě, centrifugy a mnoho dalšího. Kde se ale tyto atrakce vzaly a proč je máme s tímto v minulosti posvátným časem tolik spojené?


Historie kolotočů patrně sahá až do osmnáctého století. To je pro lepší představu doba, kdy žila a vládla císařovna Marie Terezie. Ve Francii na počátku 18. století zemřel král ludvík XIV. zvaný také jako Král Slunce a na jeho konci francouzské ulice krvácely pod bouřemi Velké francouzské revoluce. To nejspíš není doba, kterou si většina z nás dokáže s prvními kolotoči spojit. A přece už tehdy první kolotoče byly! Bohužel se do dnešních dní nedochovaly.


Víte, kde stojí nejstarší dochovaný kolotoč v Evropě? Ano, správně! Je to u nás. Konkrétně na pražské Letné. Na okraji Letenských sadů jej najdete už od roku 1894 a je složený z modelů autíček a dřevěných koní v životní velikosti. Kolotoč spadá do správy Národního technického muzea a od července roku 2022 je opět v provozu a otevřený veřejnosti.

Zdroj obrázku: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Letensk%C3%BD_koloto%C4%8D.JPG

Jak se kolotoče na poutích vzaly...


Jelikož se pouti stávaly centrem společenského života, začal k nim postupně přibývat společenský program. A tím se staly kromě jiného i kolotoče. Poutě bývají v každém městě v jinou dobu, což umožnilo kočovným kolotočárům objíždět jedno místo po druhém. Kromě nich s kolotoči a houpačkami, střelnicemi a strašidelnými domy jezdili na poutě i kočovní herci s různými divadelními představeními.


V dnešní době jsou poutě pro mnoho Čechů zcela oddělené od jejich náboženského základu. Staly se místem setkávání, kolotočů a prodejních stánků. Mnoho rodin ale i v současnosti využívá této příležitosti k vzájemnému setkávání. A co vy? Jak a kdy "slavíte" pouť?


A proč jsme se dnes bavili o poutích? Prostě proto, že tento víkend se v nedalekém Týně nad Vltavou koná "ta naše" Svatovítská. :)

9 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Opmerkingen


bottom of page