top of page

Návod na výrobu mýdla

Aktualizováno: 4. 5. 2023

Pokud jste někdy četli oblíbené dílo Zdeňka Jirotky Saturnin, pak se jistě neubráníte srovnání. Dopis, který pro vás dnes máme, byl napsán v roce 1949 a doručen jednomu z našich předků (pra)dědovi Františkovi.


A ano, v tomto článku se skutečně také dočtete, jak vytvořit domácí mýdlo. Následovat tento návod ale nemůžeme s klidným svědomím doporučit. Ve vlastním zájmu se o to nepokoušejte!


Právě tomu Františkovi, jímž je inspirována a jemuž bude věnována podstatná část nově vznikající expozice ve druhém patře mlýna. Ptáte se, proč zrovna jemu? Inu, protože to byl takový pravý jihočeský Jára Cimrman. Na kontě má celo řadu patentů. Od unikátního panoramatického fotoaparátu Pankopta zn. Meopta až po inovativní holicí strojek, který naštěstí (v zájmu bezpečnosti) zřejmě nebyl nikdy sériově vyráběn.

O obojím (a nejen o tom) se dozvíte mnohem víc v naší nové expozici.

Na to si ale budete muset ještě pár měsíců počkat. Už dnes pro vás ale máme malou a veselou ochutnávku. Přinášíme vám dopis, který napsal v Soběslavi 1949 Františkovi jeho (nám) neznámý přítel.

Dobře se bavte!
Drahý příteli profesorský,

nuže příteli nebudu tě příliš napínati. Vím, že hoříš touhou poznati tajemství výroby. Chceš vařiti mýdlo, které jsi již měl uvařiti před rokem, ale řekni, kdybys ho byl uvařil již před tím rokem, neměli byste je již dnes. Bylo by již dávno vypotřebováno. A v tom tkví neocenitelná myšlenka šetrnosti, které dnes tolik zapotřebí. Neb nešetří-li jedinec, nelze pak očekávati blaho národa, jehož právě dnes tolik zapotřebí. Proto nežli přikročíš k výrobě, zpytuj své svědomí, nebylo-li by snad lépe svoje rozhodnutí odložit ještě o jeden rok.

A teď k hlavnímu bodu. Jaká to ušlechtilá myšlenka vytvořit z hmot hmotu novou, nad kterou zazáří oči a úsměv rozzáří tváře ženy. Kolik však nebezpečí skrývá se ve výkonu, o tom jsi již uvažoval? Dobrá rozhodl jsi se. Prosím ten den, kdy za počneš výrobu, odešli manželku svou a dědice svého malého, zkrátka vše, co živé jest do vzdálenějších bezpečných prostorů, by nedošel nikdo újmy na zdraví. 

Sám opatři se azbestovým úborem, plynovou maskou, kyslíkovým dýchacím zařízením, abys v případě nepředvídatelné nehody byl nalezen živ případně tvoje sušina. Musíš teď též požádati o pohotovost nejméně 2 až 3 požárních hasičských sborů v plné polní pohotovosti a výzbroji. Nyní seznáváš jen z předchozích příprav, k jakému výkonu se odvažuješ. Pozoruj nenápadně, že budeš považován za hrdinu. Předběžnou přípravu překročili jsme tak to k hlavnímu.

Psal jsi, že tajuplné tekutiny máš jednu litrovou láhev. Dobře tak kdyby si neměl mohl bys ničeho podniknouti. Vezmi tedy dobrou větší nádobu asi tak obsahu 6000 až 8000 kubických centimetrů, do které vložíš 2000 g tuku. Může to být lůj všeho druhu jako hovězí, skopový, koňový, případně sádlo vepřové, slepičí i výtečné komáří. Neb směs těchto tuků i margarínu možno přidati, jímž naše země hojností tak oplývá. Chybí-li ti část tuku do udané váhy, nerozpakuj se a přidej vlastního tuku, což doufám nebude na tobě znatelné.

A tak když je správná váha tuku v hrnci, přilej nyní 2000 až 2250 kubických centimetrů měkké vody, a není-li po ruce, sečkej až příroda tě jí deštěm obdaří. No a tuk s vodou uveď na plotně do varu a povař as tak 300 až 600 vteřin. 

Nejsou-li hodinky po ruce, sestroj si hvězdářský dalekohled zamířivší jej pak na nejbližší kostelní věž s orlojem neb na sluneční časy není tak možné se vždy spolehnouti.

A ještě k uvedení tuku a H2O do varu. Musíš si předem zatopiti v plotně. Doufám, že je ti známo z fyziky, které hmoty hoří (papír, dřevo, uhlí). Máš-li pak tyto suroviny palivové připravené, vezmi sirku a podpal. Chybí-li ti zápalky, napiš, pošlu ti dodatečně asi 3 až 5 ks, přeješ-li si užitečnějšího podpalovadla, obratem ti obstarám as 0,5 kg dynamitu.

Abych nezapomněl, musíš si také obstarati v některém dřevozpracujícím podniku-továrně pěknou dřevěnou míchačku raději z tenkého prkénka, na kterou ti milerád dá kterýkoli architekt plán. S takovouto míchačkou se lépe míchá nežli domácí vařečkou. Měj na mysli, že jsi výrobce, a nebudeš připravovati nějakou dětskou kašičku. To ponech ženám.

Nyní když budeš míti povařený tuk plápolajícím ohněm, stáhni nádobu z prudkého ohně na mírnější místo plotny, vezmi láhev s roztokem odlej z ní do hrnce a s menší sběračku, ale co to říkám za kuchyňskou radu, odlej z ní cca 60 až 100 kubických centimetrů do varné nádoby a míchačkou volně zamíchej. Postačí ruční míchání, přestože žijeme v době mechanizace. Toto by však v tomto případě jen výrobní náklady zbytečně zvýšilo.

Po zamíchání ponech nastávající výrobní reakci klidu a po chvíli asi 5 min opětuj nové přilévání tekutiny v uvedeném množství. To uzříš výrobní proces, že dané výrobní suroviny začnou se přetvářet v novou hmotu projevující se mlékovatěním, později přidáváním roztoku nabývají stále žádanější hustší a hustší viskozity.

A tu v tomto výrobním tajemství připomínám stále udržovati nastalou viskozitu v původním stavu, nechvátati s přiléváním tekutiny, tuto zvolna a zvolna vstřebávati. Rychlým přilitím mohlo by se totiž stát, že výroba by se mohla pokazit, nastalo by sražení (tj. vytvořily by se jemné klky, které by zůstávaly stále v původním stavu). Tato vada se dá však odstraniti tím, že se přidává v menším množství za zvýšené varné teploty voda, až se zase po chvíli docílí spojení. Toho se však střež, aby tvoje výrobní kapacita nebyla ohrožena. 

Časově se roztok přilévá v dávkách asi během 3600 vteřin, případným prodloužením plánu od 900 vteřin podle potřeby. Jak jsi poznamenal, vlastní vzácnou surovinu, a to colophonium. Tuto ve výrobě též použiješ, a to předem ji upravíš z hrubých kusů v drtiči na kámen, který budeš mít snad v blízkosti k dispozici v některém lomu, v množství 80 až 100 g na vzaté množství 2000 g tuku. Máš-li z láhve odebráno třičtvrtě roztoku, vsyp pak upravenou rozmělněnou pryskyřice do nádoby s vytvářejícím se mýdlem, zůstatek tekutiny odlévej pak volně dále. Této stati výroby vaření musíš věnovat svojí celou energii. Uvidíš, že po udané době dojdeš svého vytyčeného cíle. 

Kontrolu provedeš tím, že po vytáhnutí míchačky hmota volně stéká – táhle – krémovitě. Konec vaření poznáš, že stvořené mýdlo má hustotu asi medu, o něm se již v dávných dobách zmínil náš Praotec Čech, jehož dnes postrádáme, a kdo je chce míti, ať si chová včelstvo.
 
No bude-li mít tedy mýdlo již pěkné hustoty medu, můžeš proces vaření prohlásit za skončený, a v tomto okamžiku sejmeš nádobu z plotny a z lahvičky označené Terpentýn vyléváš její obsah do hrnce za stálého míchání. Po vyprázdnění vezmi druhou lahvičku menší označenou nápisem Parfum a rovněž zamíchej jako předchozí.

Již jen malý krůček, to jest uchopení nádoby a vylití do připravené formy jako krabice vyložené Perganovým papírem nebo jiné nádoby v podobě pekáče atd.

A hle tímto aktem splnil si svůj vytčený úkol. Stvořil si podle předchozího programu a plánu mýdlo. Ovšem opomenul jsem ti poznamenati, že po dobu vaření musíš udržovati oheň, tj. přikládati sice tvůj úkol by se mohl rovnati nule. A když jsi skončil, oznam svůj čin výstřelem těžkého kalibru, rozpusť ochranné pohotovostní sbory, popřej jim za vykázanou službu příbytky, aby tobě blahořečili. Zvony budou pak vyzváněti, což bude znamením, že tvá paní se může se všemi drahými opět vrátiti k tobě.

A až předstoupí před tebe vypni mužnou svou hruď a rci: „Ženo má, zde máš plod mé práce a jako muž splnil jsem své slovo v čin!“ A uvidíš, jak tě obejme, a ještě několik pokolení bude vyprávět o tvém hrdinském činu. A já až se shledáme jako muž muži stisknu ruku.

Bohužel dnes nevíme, jestli se akce Výroba mýdla skutečně takto podle návodu odehrála, nicméně to nám (dalším pokolením) nebrání o tomto hrdinském činu dále vyprávět.
59 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page